Partnerzy sportowi


Sponsor strategiczny


Sponsor


Partnerzy

Uwaga - Członkowie Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka
Dnia 12 grudnia 2017 r odbędzie się walne zgromadzenie !

Zarząd Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka serdecznie zaprasza wszystkich członków klubu, zawodników na sprawozdawczo wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka.
Zebranie odbędzie się dnia 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.30 w Restauracji Zajazd Wrota Lasu przy ulicy Piłsudskiego 14. 
W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby członków Klubu, drugi termin zebrania wyznacza się na 12 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 17.45.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2013-2017 r.
8. Przedstawienie sprawozdania  finansowego za okres 2013-2017 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
10. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Zebrania do podejmowania uchwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres 2013-2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 2013-2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.
15. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej.
17. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.


Hajnówka 28.11.2017

Zarząd KS Puszcza Hajnówka zwraca się do wszystkich członków Klubu
o wpłatę zaległych składek . Składkę należy wpłacić na konto klubu tj.  :
Bank Spółdzielczy w Hajnówce 38 8071 0006 0002 0574 3000 0010

Wysokość składki - 60 zł
W tytule należy podać : "Imię Nazwisko, składka członkowska rok"

Przypominamy iż zgodnie z statutem klubu osoby które nie dokonają wpłaty składki do końca marca 2017 zostaną uchwałą zarządu wykreśleni z listy członków klubu. 


Puszcza rozpoczyna współpracę z Jagą !

Puszcza Hajnówka to kolejny
partner sportowy Jagiellonii Białystok. Podlaski klub jest już siódmym oficjalnym partnerem Żółto-Czerwonych.
Dotychczas z klubem ze stolicy Podlasia współpracę rozpoczęły kluby Falcona Sokółka, BKS-u Lublin, AP Ostróda, Warmii Grajewo, Olimpii Zambrów oraz Mamry Giżycko. W środę te grono znów się powiększyło. Puszcza Hajnówka to kolejna akademia, która zdecydowała się podpisać z nami umowę o współpracy. Cieszymy się z tego, że coraz więcej akademii zwraca się do nas, a my mamy możliwość pozytywnej odpowiedzi i rozpoczęcia współpracy. Dotyczy to nie tylko
klubów z naszego województwa, ale również z całej Polski. Mamy nadzieję,
że ta współpraca będzie długoletnia i satysfakcjonująca obie strony.
Będziemy się wspierali we wszystkich podejmowanych inicjatywach. Mam
nadzieję, że każdy będzie zadowolony – mówi Dyrektor Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok, Sławomir Kopczewski.
Zadowolenia z podpisania umowy nie kryje również Dariusz Drywulski, Prezes Zarządu klubu z Hajnówki. - Bardzo cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy z najlepszym klubem w regionie, a także, co pokazuje tabela, najlepszym klubem w Polsce. Mam nadzieję, że współpraca przyniesie wiele korzyści zarówno Puszczy, jak i Jagiellonii, a przede wszystkim dzieciom, które u nas trenują, bo to właśnie z myślą o nich rozpoczynamy wspólne działania. Na tym nam szczególnie zależy. Chcemy umożliwić naszym dzieciakom możliwość
dalszego rozwoju. Wstępnie rozmowy zaczęliśmy w ubiegłym roku, teraz cieszymy się z podpisania umowy.

Źródło: www.jagiellonia.pl